Omaz levek Port-Louis a Dev Virasawmy

Disparision Dev Virahsawmy donn mwa lokazion pou rann omaz enn gran Morisien.

 

Depi ki li ti kone ki li pena bokou zour divan li, Dev finn afront so maladi avek kouraz ek li ti prepar li pou sa gran pasaz-la. Mo’nn gagn lokazion zwenn Dev ena detrwa semenn desela ek mo finn etone par so serenite. Ziska dernie zour, lor so lili lamor, li finn milit pou lang Kreol, pou ki sa lang ki li ti kontan otan, kapav gagn rekonesans ek servi dan ledikasion bann zanfan pov.

 

Lingwis, edikater, politisien, tradikter, poet ek dramatirz, Dev finn definitivman mark lavi nou Lil Moris. Pros ar Diosez Port Louis, li finn partisip dan tradiksion bann psom et Nouvo Testaman. Li finn pros kolaborater Gerard Sullivan pou pies « Zozef ek so plato larkansiel ». Li finn donn so bann drwa loter pou so bann ev monimantal a Institut Cardinal Jean Margeot.

 

Mo exprim mo profon rekonesans pou so gran soutien a Legliz ek mo priye pou ki LeSegner akey li dan so lalimier ek so lape.

 

O nom bann katolik, mo prezant mo sinser sinpati Loga , Saskia ek Anuskha

 

Salam Dev

 

+ Jean-Michaël Durhône
Levek Port Louis

Event Date:

Media:

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Évѐque de Port-Louis
  • Lundi à vendredi
    08h00 à 16h00

  • Tel: 208 30 68
  • Fax: 208 66 07
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  • 13 Rue Mgr-Gonin
    Port-Louis


Copyright 2022 | Le Diocèse de Port-Louis |  Terms and Conditions |  Privacy Policy

Brand online by Nova Interaction